06 28 81 25 61 • info@elswieganttekst.nl

ik doe eindredactie en productie

… van Relevant, het kwartaalblad van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE).

... van Mijn Leven Met... botten, een eenmalige uitgave van de Osteoporose Vereniging

... maar ook van andere uitgaven, brochures, boekjes en (jubileum)boeken. In overleg met de opdrachtgever of redactie bedenk ik onderwerpen, invalshoeken, interviewkandidaten en beeld. In mijn netwerk zitten goeie tekstschrijvers, vormgevers, fotografen, correctoren en illustratoren, met wie ik desgewenst kan samenwerken.

… en ben aanspreekpunt voor de opdrachtgever. Ik neem de eindverantwoordelijkheid voor kwaliteit, budget en planning op me.

Opdrachtgevers: Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE), Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), Osteoporose Vereniging, UWV, Zorginstituut Nederland.