06 28 81 25 61 • info@elswieganttekst.nl

ik schrijf

… al jaren. Ik blijf het boeiend vinden om me in iets of iemand te verdiepen en mijn bevindingen naar de lezer te vertalen. Binnen de deadline natuurlijk, want die is heilig. Ook als teksten snel klaar moeten zijn.

… over uiteenlopende onderwerpen, maar ik weet meer dan gemiddeld over de huisartsenzorg, gezondheidszorg in het algemeen, euthanasie en sociale zekerheid.

… voor diverse media; vooral (digitale) customer media en bedrijfsbladen, maar ook voor (jubileum)boeken, nieuwsbrieven, brochures, brieven, internet en intranet.

(voormalige) Opdrachtgevers: ABN AMRO, Achmea, Borstkankervereniging Nederland (BVN), De Letselschade Raad (DLR), Divosa, Hemels Publishers, Hoeksjan Communicatie, uitgeverij Inmerc/Kosmos, Interpolis, KNMG (Medisch Contact), KNMT (Nederlands Tandartsenblad), KPN, Krikke Special Books, Landelijke Huisartsenvereniging (LHV), Marlijn Communicatie, Mediapartners/MPG., Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE), NHG Praktijkaccreditering (via Hoeksjan Communicatie), Omgevingsdienst IJmond, Poiesz Uitgevers, Politie, Provincie Noord-Holland, PvdA/PSOE (Europees Parlement), QreaCom, Rijnland Zorggroep, Service Apotheek, UWV, Vereniging GAK.